Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare
Läs mer: Karin Sundwall CV

Karin Sundwall

Leg.Psykolog, Leg.Psykoterapeut, Handledarutbildad, Korttidspsykoterapiutbildad

                                                           

Medlem i Sv. Psykologförbund

Språk: svenska, engelska

+46 (0)736 87 22 83

karin.sundwall@allepsykoterapi.com

Med över 30 års arbete som psykolog har min kunskap om människors inre och mänskliga svårigheter fördjupats och lett till en hel del erfarenhet.

Hur förändring uppnås i psykoterapi, och vad som hindrar utveckling å andra sidan, har särskilt intresserat mig. Därför har jag också i undervisning inriktat mig på metod/teknik och klinisk teori.

Har i psykoterapiarbetet framförallt arbetat med depressions- och ångestproblematik, personlighets- och relationssvårigheter, identitetsfrågor och kriser. Jag arbetar med individualterapi för vuxna och med parsamtal. Terapierna varierar i längd och upplägg, något som diskuteras tillsammans med den som söker. I vissa fall kan psykoterapi betalas av arbetsgivaren eller via sjukvårdsförsäkring.

Mitt psykoterapeutiska arbete inleddes inom psykiatrin ( 10 år som anställd ), samtidigt som jag vidareutbildade mig till psykoterapeut. Studierna gjordes på Göteborgs Psykoterapiinstitut, som sen (under 18 år) blev min bas för arbete med psykoterapi, handledning och undervisning.

  Allé arbetar jag fortsatt med människors självkännedom,  utveckling/förändring och kunskapsvidgning utifrån olika utgångspunkter;  i psykoterapier, handledning och undervisning. Har under många år arbetat med varierande innehåll och inriktning på handledning, inom skilda verksamhetsområden. (För handledning inom Västra Götalandsregionen har jag ramavtal).

 

På senare år (2009-2011) har jag vidareutbildat mig i affektfokuserad korttidspsykoterapi, ISTDP- inriktad metod, i syfte att ytterligare utveckla mitt arbete och mina verktyg för att bidra till förändringsprocesser.

För mer detaljerad information om mina erfarenheter och uppdrag, klicka på här för att läsa min CV.