Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare
Läs mer: Cecilia Pilback CVp1050634

Cecilia Pilback

Leg läkare, specialist i psykiatri, Leg psykoterapeut,

Handledarutbildad, Korttidspsykoterapiutbildad

Medlem i Läkarförbundet, Svenska Psykiatriska Föreningen, Riksföreningen Psykoterapi Centrum

Språk:  svenska , engelska

Tel 031 – 13 10 86 

Jag har mångårig klinisk erfarenhet från mitt arbete som psykiater och psykoterapeut i både öppen- och slutenvård. Sedan 1995 arbetar jag privat men med anslutning till sjukvården Västra Götalandregionen vilket innebär att du kan komma utan remiss och att frikort gäller.

 

Jag erbjuder psykiatrisk konsultation och behandling vilket kan vara stöd, medicinering, psykoterapi, ibland en kombination. Min mottagning är allmänpsykiatrisk men har en psykoterapeutisk inriktning sedan många år. Jag arbetar med all slags problematik, alltifrån djup livskris, depression, ångestproblematik, personlighets- och relationsproblem, också  psykosproblematik i vissa fall.

 

Erfarenheten har lärt mig att vi behöver kombinera den humanistiska kunskapen med neurovetenskap för att kunna komma till botten med att lösa mänskliga problem och symtom. Ibland och vid svåra symtom behövs medicinering. Min psykoterapeutiska erfarenhet har lärt mig att vi människor trots svåra symtom och upplevelser kan förändras och utvecklas om känslomässiga konflikter får ett tryggt utrymme att bearbetas i. I botten har jag en psykodynamisk grundutbildning men vidareutvecklat denna med bl a symboldramametoden (en lekfull terapeutisk metod med bl a bildarbete som ett sätt att närma sig känslomässiga upplevelser som annars är svåra att nå)

De sista åren har jag vidareutbildat mig i en intensiv dynamisk korttidsterapimetod (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Den utgår från klassisk psykoanalytisk teori, anknytningsteori och neurovetenskap och är forskningsbaserad. Metoden har utformats för att på bästa effektiva sätt hjälpa patienten att nå sina sanna, äkta känslor, kunna uppleva dem för att sedan kunna befria sig från självsaboterande symtom och livslösningar och därmed kunna leva ett bra och ansvarstagande liv. Detta sker genom att terapeut och patient gemensamt undanröjer psykologiska hinder gentemot känslor och föreställningar som länge undvikits. Målet är att hjälpa patienten nå sina möjligheter. Jag är utbildad av Patricia Coughlin PhD, USA. Läs gärna mer www.istdpsweden.se.

 

I min roll som handledare med olika yrkesgrupper arbetar jag med flera infallsvinklar - alltifrån yrkesspecifika frågor, tydliggöra uppdraget, teamsamverkan, ledarskap - till att förstå av komplicerade patientfall. Detta gäller ffa psykiater som jag handlett i många år - individuellt eller i grupp - men även andra yrkesgrupper.

En handledningsform som jag funnit speciellt kreativ - är arbete med Balintmetodik. De ger mig möjlighet att förena ett gammalt intresseområde, psykosomatik. Främst är detta för läkare inom somatiken, ffa primärvården. Vi arbetar enligt en modell, s k ”reflekterande team” där patientmöten som väckt besvärliga reaktioner kan bli förstådda i en reflekterande process och läkaren/behandlaren får möjlighet att genom ökad självförståelse kunna vidga sin repertoar och därmed bli mer effektivt i bemötandet. Klicka här för att läsa min CV.