Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare

Läs mer: Agneta Borgare CV

photo-Kopia.JPG

Agneta Borgare

leg läkare, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut, handledarutbildad

Medlem i Läkarförbundet och i Svenska Psykiatriska Föreningen

Språk: svenska, engelska

+46(0)705 12 38 83  

agneta.borgare@gmail.com

Jag erbjuder konsultation och behandling för åldrar 18 år och äldre där både psykologiska och psykiatriska aspekter beaktas. Ibland kan konsultationen bli en behandling. Jag kan erbjuda fortsatt psykoterapeutiskt stöd och/eller psykiatrisk behandling eller rekommendera annan lämplig behandling. Jag arbetar med depressions- och ångestproblematik, personlighets- och relationssvårigheter, identitetsfrågor och kriser. Jag är inte ansluten till Sjukvården i Västra Götaland vilket innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkarbesök och psykoterapi. Har Du en sjukvårdsförsäkring kan den täcka kostnaderna. Vissa arbetsgivare kan betala för psykoterapi.

 

Sedan 1995 har jag arbetat med gruppen unga vuxna, unga människor i åldern 18-25 år, den period i livet som ofta är omvälvande och ibland förenad med psykiskt lidande men som samtidigt kan leda till kreativ utveckling och mognad. Det är under denna ”vuxenblivandefas ” viktigt att beakta utvecklings-psykologiska  aspekter och att kunna skilja mellan normala ”utvecklingsymtom” och svårare symtom som kräver psykoterapeutisk och/eller psykiatrisk behandling.

 

Jag erbjuder psykosocial handledning individuellt eller i grupp och har flerårig erfarenhet av handledning av läkare, vuxenpsykiatrer, barnpsykiatrer och allmänläkare, såväl utbildningsläkare som specialister. I grupperna har fokus legat på yrkesroll, komplicerade patientfall med psykosomatiska frågeställningar, teamsamverkan med andra yrkeskategorier, etiska frågeställningar och organisatoriska aspekter av läkarrollen. Jag har också i flera år varit handledare för blivande allmänläkare, i sk Balintgrupp.

Jag har också erfarenhet av handledning av ungdomsgrupper, kuratorsgrupper och personalgrupp på aktivitetshus. Jag erbjuder ocskå psykiatrisk konsultation till arbetsgrupper, t ex ungdomsmottagningar som behöver hjälp med psykiatriska bedömningar, ställningstaganden till vårdnivå och remittering till primärvård alt specialistpsykiatri.

Klicka här för att läsa min CV.