Your Company

Gamla_allen_i_Goeteborg-4.jpg

Hem Om oss Psykoterapi, Psykoanalys & Psykiatri Handledning Organisationsutveckling
David Benelbaz Julie Showich Lundgren Cecilia Pilback Karin Sundwall Agneta Borgare
Läs mer: Agneta Borgare personlig presentation

photo-Kopia.JPG

Agneta Borgare

leg läkare, specialist i psykiatri, leg psykoterapeut, handledarutbildad

Medlem i Läkarförbundet och i Svenska Psykiatriska Föreningen

Språk: svenska, engelska

+46(0)705 12 38 83  

agneta.borgare@gmail.com

Uppdrag  – tidigare och pågående:

 

Psykiatrisk konsultation och behandling för unga vuxna och vuxna

Psykoterapi för unga vuxna och vuxna

Yrkesinriktad handledning individuellt och i grupp för allmänläkare, psykiatrer och barnpsykiatrer under utbildning och för specialistutbildade psykiatrer och barnpsykiatrer

Utbildningshandledning för blivande psykiatrer, sk ST-handledning

Miljöterapeutisk och psykiatrisk handledning för ett aktivitetshus

Psykiatrisk konsultation/handledning för ungdomsmottagning och sexualmedicinsk mottagning

Psykiatrisk konsultation i missbrukprojekt

 

Anställd 50 % som psykiater i samverkansteam för unga vuxna med psykisk ohälsa och arbetslöshet

 

 

Arbetsplatser:

 

Psykiater på Narkotikapolikliniken 1990-1995

Psykiater på allmänpsykiatrisk mottagning Team Centrum –Väst, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1995-1999

Studentpsykiater vid GFS Studenthälsan i Göteborg 1999-2005

Psykiaterkonsult på Ungdomsteamet Mini-Maria Centrum under två års projektering och anställd from uppstart 1995 och under några år

Psykiaterkonsult på timbasis på ungdomsmottagningarna i Väster och Hisingen under slutet av 90-talet och början av 2000-talet

Vikarierande privatpraktiserande psykiater på nationellt sjukvårdsavtal 10 tim/vecka 2002 tom 2011,

Psykiater i Columbus-Samverkansteam för unga vuxna, 50% tjänst, sedan 2006 och pågående, anställd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Allé Psykoterapi och Psykoanalys, pågående sedan 2003, psykiatrisk konsultation, psykoterapi och handledning

 

 

Utbildning:

 

Handledar/gruppledarutbildning i psykosocialt arbete 2010

Legitimerad psykoterapeut, psykodynamisk inriktning 2006

Företagsläkarutbildning 2003

Utbildad ST-handledare för blivande psykiatrer

Specialist i allmänpsykiatri 1990

Legitimerad läkare 1984

Läkarutbildning, läkarexamen 1981